Mindfulness w pracy – oferta dla firm i organizacji

Ruch Mindfulness rozwija się i przybiera na sile już na całym świecie. Jest odpowiedzią na rosnące tempo i wymagania naszego życia zawodowego i prywatnego. Okazuje się, że Mindfulness, czyli uważność, jest jedną z metod bardzo skutecznie pomagających radzić sobie samej/samemu ze sobą, z otoczeniem, natężeniem pracy, okresowymi przeciążeniami, stresem i jego zdrowotnymi skutkami, trudnymi relacjami…

Przybywa badań naukowych i publikacji o zaletach Mindfulness, przybywa nauczycieli, kursów, ale także absolwentów szkoleń, którzy stają się entuzjastami uważnego podejścia do życia.

Zapewne wiesz już coś o praktyce i korzyściach podejścia Mindfulness. Może masz już za sobą rozmowy z absolwentami kursu albo warsztatu uważności, może spotkanie z nauczycielem, może pierwsze doświadczenia praktyczne…

Wiesz już, być może, że mając wystarczającą determinację oraz praktykując systematycznie, zgodnie z zaleceniami tej metody, tworzysz warunki by rozwinąć w sobie: uważność, wrażliwość, empatię, mądrość, samokontrolę, pogodę ducha, swobodę w myśleniu i działaniu, zdrowie i odporność…

Wszystko wydaje się takie łatwe i zachęcające!

Zwróć jednak uwagę na słowa: determinacja, praktyka, systematyczność, zalecenia, rozwijanie…

Samo noworoczne albo powakacyjne postanowienie zwiększenia uważności w swoim życiu może okazać się niewystarczające. Zanosi się tu raczej na dłuższą pracę – nie ma łatwej drogi na skróty.

Trwająca osiem tygodni (kurs w pełnym wymiarze) praca z doświadczonym nauczycielem bywa niezwykle odkrywcza, przydatna i wciągająca. Może to być najważniejsze doświadczenie Twojego życia.

W procesie szkoleniowym niezwykle wspierające bywa Twoje środowisko pracy. Trzeba tylko umieć je wykorzystać.

Mało co, robimy z taką regularnością jak wykonywanie swojej pracy zawodowej. Spędzamy w niej codziennie, co najmniej 8 godzin.

Gdyby tylko udało się połączyć pracę i regularną praktykę uważności.

Jak to zrobić?

Wystarczy, aby kurs Mindfulness, a potem zajęcia podtrzymujące odbywały się właśnie w Twojej pracy – na miejscu!

Spotkania mogą być zorganizowane także przed jej rozpoczęciem, albo zaraz po zakończeniu. Bez straty czasu i energii na dodatkowe dojazdy.

W razie potrzeby, oferuję dodatkowo informacyjne zajęcia wprowadzające do metody Mindfulness, w uzgodnionej formie i wymiarze czasowym. Po takich zajęciach, łatwo zebrać grupę osób chętnych do odbycia pełnego programu szkoleniowego MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Po kursie warto systematycznie rozwijać nabyte umiejętności i stopniowo uzupełniać je o nowe (patrz zakładka uważność w ruchu).

Kurs Mindfulness może być także przygotowany pod szczególne wymagania Twojej pracy, w uzgodnionym zakresie merytorycznym i czasowym.

Zainteresowanych proszę o osobisty kontakt:

telefoniczny: 607 499 233

mailowy: kontakt@mindfulnessnonstop.com

przez Facebook: www.facebook.com/mindfulnessnonstop

 

Partnerzy

Polski Instytut Mindfulness   www.polski-instytut-mindfulness.pl

Polskie Towarzystwo Mindfulness   www.mindfulness.com.pl

Instytut Psychoimmunologii w Warszawie   www.ipsi.pl